Registrering for helsepersonell

Helsepersonell som fastleger, sykehjemsleger, sykepleiere o.a. kan enkelt opprette en brukerkonto her, slik at de kan hjelpe sine pasienter med råd, veiledning og reseptutskriving fra hudspesialister.

Registrer ny bruker